DÁVKOVAČ MAZIVA GREASE MAX ® POČAS STANOVENÉHO ČASOVÉHO INTERVALU SAMOSTATNE A SPOĽAHLIVO ZÁSOBUJE MAZIVOM NAJRÔZNEJŠIE MAZANÉ MIESTA.

Pohon zariadenia GREASE MAX ® je zabezpečený chemickou reakciou, ktorá sa uvedie do činnosti zaskrutkovaním aktivačnej skrutky. Externé zásobovanie stlačeným vzduchom alebo elektrickou energiou nie je nutné.

 

VÝHODY:

 

 

 • bezpečný, robustný, spoľahlivý
 • čistý a ekologický
 • plnoautomatický
 • jednoduchá montáž
 • malé opotrebenie
 • zabraňuje škodám
 • žiaden drahý prestoj
 • znižuje náklady

POUŽITIE V PRAXI:

 

 

 • potravinársky priemysel a výroba nápojov
 • prepravná, nakladacia, dopravná technika
 • technika vody a kanalizácie
 • zdvíhacie zariadenia a výťahová technika
 • výroba strojov a prístrojov
 • tlačiarenská technika
 • baníctvo a energetika

  a iné