SPAĽOVNE ODPADOV NESÚCE OZNAČENIE SNO BOLI VYVINUTÉ NA LIKVIDÁCIU INFEKČNÉHO, AKO AJ NEINFEKČNÉHO ODPADOVÉHO MATERIÁLU S VYRIEŠENÍM ČISTEJ A EKOLOGICKY PRAKTICKEJ LIKVIDÁCIE ODPADU BEZ ZÁPACHU.

 

ROZSAH APLIKÁCIE SPAĽOVNÍ ODPADOV SNO ZAHŔŇA:

 

  • Sterilné spaľovanie telových, orgánových a tkanivových častí
  • Odstraňovanie bandáží
  • Spaľovanie materiálov obsahujúcich plasty, ako aj papier, drevo, lepenku, atď.
  • Sterilné čistenie kovových častí, napr. ihly striekačiek, skalpely, atď. Ako prvý krok pri ich recyklovaní.

Naša úzka spolupráca so špecializovanými firmami v oblasti environmentálnych technológií z nás urobila vašich kvalifikovaných partnerov pri riešení problémov likvidácie odpadov.

FUNKCIA SNO:

 


Spaľovne odpadov pracujú na základe princípu viacstupňového spaľovania. Odpad je najprv spálený v hlavnej spaľovacej komore pri pomerne nízkych teplotách (nastaviteľné v rozsahu 300°C až 500°C), v nízkokyslíkovej atmosfére; výsledné plyny sú následne spálené a očistené v dohorievacej komore pri teplote vyššej ako 820°C.

Spaľovne odpadov SNO sú navrhnuté pre dávkovú prevádzku procesu spaľovania odpadov. Po naplnení a spustení systému nie je potrebný žiadny ďalší dohľad.

 

Model Priestor požadovaný na pracovisku

Hmotnosť
jednotky

Kapacita Dávkovacie
množstvo
na cyklus
Šírka Hĺbka Výška
m m m t kg/h kg
SNO-1 5,2 5,3 2,5 8,0 20 20
SNO-2 5,3 5,5 2,7 8,5 30 30
SNO-3 5,8 5,6 2,8 9,0 40 40
SNO-4 6,9 6,2 3,2 15,0 75 75
SNO-5 5,6 8,1 3,2 20,0 100 200
SNO-6 6,1 8,4 3,2 28,0 200 200
SNO-7 7,0 11,0 3,4 35,0 300 1000
SNO-8 7,0 12,0 3,4 48,0 500 1000

 

SPAĽOVŇA KVAPALNÝCH ODPADOV SNO-3

Spaľovňa kvapalných odpadov SNO-3 umožňuje odstraňovanie odpadových kvapalín priamo v továrni, ktorý vyrieši problémy s ich nakladaním a ním súvisiacich nákladov. SNO-3 môže pracovať nepretržite, stačí pripojiť odpadovú nádobu a tekutý odpad je transformovaný postupne do suchého prachu.

DVOJKOMOROVÝ DIZAJN

 


Odpad sa privádza do pracovnej komory, v ktorej sa spáli. To vytvára odpadové plyny, ktoré sú vedené v priestore pod spaľovacou komorou do ďalšej spaľovacej komory s nezávislým vedľajsím horákom a čerstvým vzduchom. Táto spaľovacia komora bola navrhnutá pre zotrvanie výfukových plynoch počas 2 sekúnd pri teplote 870 ° C, čo má za následok celkový rozklad organických látok bez zvyškov emisií. Konštrukčné riešenie spaľovacieho systému umožňuje úsporu energie využitím tepla na zahrievanie pracovnej komory zo spaľovacej komory.