Realizácia progresívneho typu nanášacej kabíny SuperCube s rýchlou výmenou farby s pneumatickým podávaním prášku.