V modernej kabíne SuperCube sú nanášané trezorové systémy pre bankovníctvo a poisťovníctvo.