WAGNER
SPRÁVNA TECHNOLÓGIA PRE
PRIEMYSELNÉ LAKOVANIE

NANÁŠACIA STENA WAGNER BASIC 8000 SVOJÍM TECHNICKÝM RIEŠENÍM SPÁJA V SEBE POŽIADAVKU KLIENTA STRIEKANIE VEĽKÝCH DIELOV NA MALOM VÝROBNOM PRIESTORE PRI CENOVO PRÍSTUPNEJ INVESTÍCII.


VÝHODY:

 

 

  • je ideálnym riešením pri malej a stredne sériovej produkcii veľkých dielov (dĺžka 1000 mm, výška 2000 mm)
  • odsávací a filtračný systém umožňuje striekanie aj komplikovaných dielov – zložitých profilov vo vysokej kvalite
  • tento typ kabíny sa doporučuje v spojení s malými ručnými zariadeniami PRIMA SPRINT CORONA
  • pri inštalácii spolu s ručným dopravníkovým systémom dávajú klientovi široké možnosti striekania rôznych typov výrobkov
  • rýchla výmena farby a takmer 100%-né využitie materiálu sú zárukou vysokého stupňa efektivity produkcie