WAGNER
SPRÁVNA TECHNOLÓGIA PRE
PRIEMYSELNÉ LAKOVANIE


 

SPRINT XE SPRINT X
  • efektivita a hospodárnosť
  • flexibilita a všestranná využiteľnosť
  • ergononický dizajn
  • ľahká manipulácia

Nové nanášacie pištole PEM – X1 a PEM  - X1 CG

  • vysoký stupeň účinnsoti
  • jednoduchá a rýchlo údržba
  • vysoký stupeň flexibility
  • perfektný výsledok nánášania prášku